Privacybeleid

Regeljebusiness.nl, gevestigd aan Burgermeester Burgerslaan 40A
5245 NH Rosmalen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.regeljebusiness.nl/
Burgermeester Burgerslaan 40A
5245 NH Rosmalen
088 - 732 40 01

Persoonsgegevens die wij verwerken
Regeljebusiness.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Informatie over minderjarigen
Regeljebusiness.nl is voorbehouden voor volwassenen en biedt geen voor minderjarigen bedoelde diensten aan. Wij verzamelen niet bewust gegevens over minderjarigen. Indien een persoon van wie wij weten dat hij of zij nog geen 18 jaar is ons persoonsgegevens stuurt, zullen wij deze gegevens zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, verwijderen of vernietigen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Regeljebusiness.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verzenden van onze nieuwsbrief
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Regeljebusiness.nl analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Regeljebusiness.nl bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

- 12 maanden

Delen van persoonsgegevens met derden
Regeljebusiness.nl verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Regeljebusiness.nl blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Externe links
Op Regeljebusiness.nl staan links naar sites van derde partijen. Als je een andere site bezoekt via links op onze site, kunnen de beheerders van deze sites gegevens over jou verzamelen of informatie over jou delen. Deze gegevens zullen worden gebruikt volgens hun privacybeleid, dat kan afwijken van ons privacybeleid. Wij oefenen geen controle uit over deze websites van derden en raden aan dat je het privacybeleid op hun websites leest, zodat je precies weet welke procedures zij hanteren voor het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van persoonsgegevens.

Analytics
Gegevens die jij verstrekt, kunnen worden bewaard voor het maken van statistische analyses, waaronder via Google Analytics. Deze statistieken worden gebruikt om de Diensten te optimaliseren. Zo kunnen we zien hoe onze bezoekers de website gebruiken en op basis daarvan de website verbeteren.

Cookies
We willen je op een gebruiksvriendelijke manier relevante en persoonlijke informatie kunnen bieden. Hiervoor maken we op onze websites gebruik van verschillende soorten cookies. We plaatsen bijvoorbeeld cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de site. Denk hierbij aan de mogelijkheid tot reageren, de werking van spamfilters, het afspelen van video en caching om de website sneller te maken. Ook gebruiken we analytische cookies die geen inbreuk maken op jouw privacy.

In het algemeen worden cookies bewaard voor de duur van de (browser)sessie. Bovendien kan jouw IP-adres worden opgeslagen in de logbestanden van onze webserver als je van onze Diensten gebruik maakt. Dit is noodzakelijk om onze Diensten op de juiste manier te beheren en te beveiligen. We gebruiken jouw IP-adres niet om jouw online gedrag te volgen of te registeren. Meestal zijn we niet in staat om jouw IP-adres te koppelen aan jouw naam, adres of andere identificerende informatie, behalve wanneer je ons dergelijke informatie verstrekt en gebruik blijft maken van hetzelfde IP-adres.

Je kunt jezelf afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van jouw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Regeljebusiness.nl en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar contact@regeljebusiness.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Regeljebusiness.nl wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Regeljebusiness.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via contact@regeljebusiness.nl

Missie

Regeljebusiness.nl is hét platform als het aankomt op het ontdekken en vergelijken van bedrijfssoftware.

Waarom

Het MKB is de afgelopen jaren in een stroomversnelling aan het digitaliseren, waarbij steeds vaker gezocht wordt naar softwareoplossingen in de cloud. Hierdoor zien we ook het aantal aanbieders steeds verder groeien.

Nu het aanbod alsmaar toeneemt, wordt het als ondernemer steeds lastiger een goed overzicht te krijgen van de verschillende mogelijkheden.

Hoe

Met ons platform adviseren jou bij de software selectie. Jij geeft jouw bedrijfskenmerken en specifieke wensen door en ons systeem selecteert de meest geschikte software. Wij zetten de best passende aanbieders overzichtelijk op een rij zodat jij vervolgens een weloverwogen keuze kunt maken.

Terug naar boven